Hållbarhetsarbete - Pensionat SöderåsenPensionat Söderåsen - Bed & Breakfast, konferens, utomhusaktiviteter, events och äventyr

Language

Hållbarhetsarbete

hållbarhetslövFör oss på Pensionat Söderåsen är HÅLLBARHET en ledstjärna i allt vi gör. Under vintern har vi arbetat fram ett miljöledningssystem för att säkerställa att vår verksamhets påverkan på miljön blir så positiv som möjligt och att vi aktivt bidrar till en hållbar utveckling av Söderåsen som resmål. Fråga oss gärna om vårt arbete vid ert nästa besök!

Vår miljöpolicy: 

Pensionat Söderåsen strävar efter ett långsiktigt miljöarbete som möter både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter för en hållbar utveckling. Vi värnar om ett aktivt miljöarbete där vår miljöpåverkan minimeras genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Vi ska följa gällande lagstiftning och andra krav. Pensionat Söderåsens miljöarbete genomsyrar hela verksamheten och för oss är det viktigt att vårt miljöengagemang sprids vidare till leverantörer och till våra gäster och vi inspirerar dessa till ett mer hållbart levnadssätt. Vi vill värna om vår natur och vill kunna njuta av den under en lång tid framöver!